Zapraszamy na bezpłatne szkolenia nadające kwalifikacje zawodowe dla 360 osób po 18r.ż. (340 K, 20M) będących mieszkańcami m.st. Warszawy i powiatu Legionowskiego

Zrób pierwszy krok, zadbaj o swój sukces zawodowy! Wykwalifikowana kadra w sektorze usług kosmetycznych jest obecnie najbardziej poszukiwaną profesją

Absolwenci projektu otrzymują uprawnienia do wykonywania zawodu potwierdzone certyfikatem oraz świadectwem na druku MEN

AKTUALNOŚCI

Kto może wziąć udział w szkoleniach

Zapoznaj się z kryteriami projektu. Pierwszeństwo mają osoby z powiatu legionowskiego z obszarów wiejskich oraz osoby 50+ lub ze średnim wykształceniem. Nie przegap okazji, skontaktuj się z nami.

O projekcie

Szkolenia odbywają się trzy razy w tygodniu we wtorki, czwartki, piątki  w godzinach od 9.00-15.00. Zajęcia prowadzone są przez akredytowanych trenerów z wieloletnim doświadczeniem, w grupach 8-mo osobowych. Kameralna atmosfera, 90% praktyk, podążanie za trendami. Zapraszamy.

Umów się na podpisanie umowy

Aktualnie dysponujemy wolnymi miejscami na kursy: stylizacji paznokci gr 8 (kwiecień), fryzjerstwa gr 9 (maj).  Zapraszamy na podpisanie dokumentów na świderską 114a, godz 9:00-15:00, 12 marca po wcześniejszym telefonicznym potwierdzeniu. W tym roku nie ma już wolnych miejsc na kursy kosmetyczne.

INFORMACJA O PROJEKCIE:

Projekt „Podnieś swoje kwalifikacje na nowy start!” o numerze RPMA.10.03.04-14-a049/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa X Edukacja, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych.