O PROJEKCIE

Założeniem projektu jest podnoszenie oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych zakończonych egzaminem zewnętrznym przez osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem lub uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poprzez realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego będących mieszkańcami m.st. Warszawy i powiatu Legionowskiego.

Według barometru zawodów, zarówno fryzjerzy, kosmetyczki i styliści paznokci są i będą zawodem deficytowym na terenie m.st. Warszawy i powiatu Legionowskiego. Ze względu na dynamikę branży, osoby pracujące w zawodzie zmuszone są do nieustannego podnoszenia kwalifikacji. Szkolenia realizowane przez firmy komercyjne są wyjątkowo drogie i nie zawsze kładą nacisk na praktykę. Kursy wykonywane są bez dostępu do nowoczesnego zaplecza technicznego.

Europejskie Centrum Szkoleń Sp. z o.o. w ramach projektu „Podnieś swoje kwalifikacje na nowy start!” RPMA.10.03.04-14-a049/17 zaplanowało realizację 3 zadań: Kusy stylizacji paznokci, Kursy kosmetyczne, kursy fryzjerskie. Szkolenia przygotowane są z największą starannością, na nowoczesnym sprzęcie oraz kosmetykach topowych marek. Nasi trenerzy cechują się ogromną wiedzą i profesjonalizmem.

Dofinansowanie kursów skierowane jest w szczególności do osób:

  • nie posiadających kwalifikacji zawodowych lub pragnących uzupełnić swoją wiedzę,
  • powyżej 18 roku życia,
  • dla łącznie 360 osób po 18 r.ż. (340 kobiet, 20 mężczyzn),
  • w szczególności dla 292 osób po 50 roku życia i/lub z wykształceniem podstawowym lub średnim (liceum, technikum, zawodówka),
  • zamieszkałych w Warszawie (248 osób) lub powiecie legionowskim (112 osób).

Projekt realizowany jest w okresie 1 sierpnia 2018 r. – 30 czerwca 2020 r. W sierpniu rozpoczyna się proces rekrutacji ciągłej do kolejnych tworzonych grup. Rekrutacja będzie trwała do zamknięcia ostatnich grup w 2020 roku. Zajęcia pierwszych grup rozpoczynają się we wrześniu 2018 roku.

Osoby, które pomyślnie przejdą proces rekrutacji zobowiązują się do wzięcia udziału w całym wybranym kursie, do obecności w co najmniej 80% zajęć oraz do podejścia do egzaminu zewnętrznego. Po zakończonym kursie i zdanym egzaminie, uczestnicy projektu otrzymują uprawnienia do wykonywania zawodu potwierdzone certyfikatem oraz świadectwem na druku MEN. Dokumenty upoważniają do wykonywania zawodu w Polsce oraz za granicą.

Bezpłatne kursy zawodowe

Produkty najwyższej jakości

Profesjonalna kadra

Przerwa kawowa oraz obiad

90% zajęć praktycznych

Skrypt dla wszystkich uczestników kursu

Kursy zakończone egzaminem zewnętrznym

Certyfikaty zgodne ze wzorem Rozporządzenia MEN

Kryteria rekrutacji na kursy

  • Spełnienie wymogu związanego z wiekiem oraz adresem zamieszkania,
  • Wyrażenie zgody na udział w szkoleniu,
  • Kursanci mogą wziąć udział tylko jeden raz i tylko w jednym szkoleniu,
  • Kolejność zgłoszeń stwierdzona na podstawie daty wypełnienia Karty rekrutacyjnej.

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane kursami oraz spełniające kryteria rekrutacji prosimy o kontakt mailowy mojsukces@e-c-s.pl
w celu umówienia się na podpisanie dokumentów.